BAN CHỦ NHIỆM ĐƯƠNG THỜI

LÀO CAI

Anh Hoàng
ĐẶNG LÊ HOÀNG

ĐÀ NẴNG

anh vũ
NGUYỄN VĂN VŨ

HỒ CHÍ MINH

Chị Phượng
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Và, câu lạc bộ đã không thể hoạt động nếu thiếu đi ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn, chân thành cảm ơn các cựu thành viên trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ!