Loading Events

« Tất cả sự kiện

Thu Trên Rẻo Cao

26 Tháng Tám, 2017 - 27 Tháng Tám, 2017

57000000vnđ

+ Đổ bê tông 500m2 sân trường,
+ Xây dựng sân chơi mini phân hiệu Phù Lá Ngài và Giàng Dúa Chải.
+ Lắp đặt 01 téc nước, 01 máy lọc nước và làm hàng rào lưới thép cho sân trường mầm non phân
hiệu Giàng Dúa Chải.
+ Tặng 71 xuất quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn vươn lên trong học tập tại 2 điểm trường.

Chi tiết

Từ:
26 Tháng Tám, 2017
Đến:
27 Tháng Tám, 2017
Ngân sách:
57,000,000VND
Danh mục:

Ban tổ chức

Hope Lào Cai
SDT:
0916366826
Website:
tinhnguyenhope.com

Địa chỉ

xã Nậm Xây,  huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hope Lào Cai

Hope Đà Nẵng

Hope Hồ Chí Minh