DÒNG THỜI GIAN

2009
06/12/2009

CLB Tình nguyện Hope thành lập cơ sở đầu tiên tại Hồ Chí Minh

CLB Tình nguyện Hope thành lập cơ sở đầu tiên tại Hồ Chí Minh
2010
24/07/2010

Chính thức ra mắt CLB tại Hà Nội

Chính thức ra mắt CLB tại Hà Nội
2012
12/12/2012

Chính thức ra mắt CLB tại tỉnh Lào Cai

Chính thức ra mắt CLB tại tỉnh Lào Cai
2013
20/05/2013

Chính thức ra mắt CLB tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chính thức ra mắt CLB tại tỉnh Vĩnh Phúc
25/05/2013

Chính thức ra mắt CLB tại tỉnh Đăk Lăk

Chính thức ra mắt CLB tại tỉnh Đăk Lăk
24/08/2013

Chính thức ra mắt CLB tại Quảng Bình

Chính thức ra mắt CLB tại Quảng Bình
2016
02/10/2016

Chính thức ra mắt CLB tại Đà Nẵng

Chính thức ra mắt CLB tại Đà Nẵng
2019
10/08/2019

CLB tình nguyện HOPE cở sở Đà Nẵng gia Nhập Mạng Lưới Tình Nguyện Quốc Gia Khu Vực Miền Trung VVC

CLB tình nguyện HOPE cở sở Đà Nẵng gia Nhập Mạng Lưới Tình Nguyện Quốc Gia Khu Vực Miền Trung VVC