Phía sau những hoạt động thiện nguyện thành công của chúng tôi luôn có những người bạn, những người đồng hành nhiệt huyết. Chúng tin xin chân thành cảm ơn những tình cảm của tổ chức, cá nhân đã và đang sát cánh cùng chúng tôi.

Đơn vị đồng hành

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Trên những vùng đất chúng tôi đi qua, Đoàn thanh niên luôn là đơn vị hỗ trợ chúng tôi về nhiều mặt